Centar za obrambene i strateške studije

Editorial Office:

Croatian Defence Academy (CDA) “Dr. Franjo Tuđman

Center for Defence and Strategic Studies “Janko Bobetko”

Ilica 256b, HR-10000

Zagreb, Croatia

Phone:+385 1 37 84 161

E-mail: editor.strategos@morh.hr

http://strategos.morh.hr