O Strategosu

ISSN 2459-8917

UDK 32

U Strategosu se objavljuju izvorni znanstveni radovi, pregledni radovi, stručni radovi i prethodna priopćenja koja tematski pokrivaju širok raspon interdisciplinarnih znanstvenih istraživanja vezanih uz vojnu, obrambenu i sigurnosnu problematiku. Sa zadovoljstvom prihvaćamo članke u kojima se raspravlja o teorijskim pitanjima, radove koji su usmjereni na empirijska istraživanja, kao i one u kojima se obrađuju inovativni metodološki pristupi. Jedan je od glavnih ciljeva časopisa potaknuti znanstveno utemeljenu raspravu o vojnoj, obrambenoj i sigurnosnoj problematici.

Nema naknade za obradu i prihvat članka.

U Strategosu se, u prvom redu, objavljuju članci iz sljedećih tematskih područja, premda popis koji slijedi ne treba shvatiti isključivim:

  • analiza područja nacionalne sigurnosti (nacionalna i međunarodna sigurnosno-obrambena pitanja, trendovi i njihov utjecaj na oblikovanje sigurnosnog okruženja, ostale teme koje utječu na nacionalnu sigurnost: održivost, energetska sigurnost i slično)
  • upravljanje obranom (upravljanje organizacijom, upravljanje resursima obrane i upravljanje osobljem)
  • razvoj koncepata, s ciljem prepoznavanja političkih, strateških, ekonomskih, psiholoških, društvenih, operacijskih, tehnoloških i taktičkih elemenata, u funkciji nacionale sigurnosti i razvoja obrambenih sposobnosti.
  • obrambeno planiranje s naglaskom na područje razvoja sposobnosti
  • poticanje inovacija te potpora razvoju i uporabi novih tehnologija
  • vojna transformacija (dugoročni razvoj sposobnosti, vođenje i upravljanje/leadership, organizacijska zrelost i kultura)
  • operativno umijeće (obogaćeno uvidima iz vojne povijesti).

Strategos naročito potiče objavu članaka koji u obradi prethodno spomenutih tematskih područja pristupaju interdisciplinarno. Časopis je prvenstveno namijenjen vojnim stručnjacima koji se bave znanošću ili u svom poslu koriste znanstvene uvide, strategijskim analitičarima, sigurnosnim stručnjacima, znanstvenicima koji se bave istraživanjima relevantnima za vojnu profesiju, obranu i sigurnost, te svima onima koji pokazuju znanstveni interes za vojna, obrambena i sigurnosna pitanja.

Časopis objavljuje radove na engleskom i hrvatskom jeziku, a radi međunarodne vidljivosti preferiramo članke pisane na engleskom jeziku.

Izjava o odricanju od odgovornosti
 
Izdavač i članovi Uredništva nisu odgovorni za pogreške niti posljedice korištenja informacija sadržanih u časopisu Strategos. Izjave i mišljenja iznesena u člancima u časopisu, isključivo su autorski, a ne MORH-a, OS RH niti bilo kojeg ministarstva Vlade RH. Izdavač i članovi Uredništva odriču se odgovornosti u slučaju povrede osoba ili vlasništva proizašlih iz ideja i proizvoda spomenutih u člancima ili oglasima objavljenim u Časopisu.
 
 
 __________________________________________________________________________
Uvjeti korištenja se nalaze ovdje: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.