Poziv na objavu članaka

POZIV NA OBJAVU ČLANAKA

Uredništvo Strategosa poziva autore da dostave članke za treći broj časopisa, koji bi, poželjno, bili posvećeni sljedećim temama:

  • Znanost i tehnologije (S&T) te razvoj i istraživanje (R&D) u I za potrebe obrane i nacionalne sigurnosti – policy

Koji je značaj ulaganja u znanost i tehnologije te  razvoj i istraživanje za potrebe obrane ? Koje su mogućnosti sudjelovanja RH ili drugih malih europskih država u NATO i EU (primarno PESCO) projektima i inicijativama. Kako uspostaviti učinkovit i optimalan Triple Helix model suradnje između Vlade (ministarstava), znanstvene zajednice I obrambene industrije? Koje tehnologije su identificirane kao revolucionarne, a imaju utjecaj na buduće vojne operativne sposobnosti? Kakav je značaj prepoznavanja tehnoloških trendova i aktivnosti procjene (kao npr. skeniranje horizonta, praćenje novih tehnologija) u potpori planiranja programa znanosti i tehnologije.

  • Pokretači promjene I zahtjevi prema obrazovanju za potrebe oružanih snaga I nacionalne sigurnosti
  • Važnost i načini mjerenja intelektualnog kapitala u obrambenoj organizaciji
  • Razvoj vođa – zahtjevi i izazovi
  • Tema za razvoj koncepata: izgradnja otpornosti

Članci bi trebali dostavljeni do 1.10.2018.