Službeni portal Ministarstva obrane Republike Hrvatske

Obrambena diplomacija i međunarodni odnosi

Davor Ćutić

U posljednjih 30 godina došlo je do važnih promjena u međunarodnim odnosima. Za
početak nove ere može se uzeti pad Berlinskog zida jer od tada ništa više nije isto. U
kratkom vremenskom razdoblju raspale su se velike zemlje. Obrambeni i sigurnosni
izazovi dramatično su se promijenili. Usporedno s tim, promjene su uvjetovale
znatnu promjenu uloge vojnih atašea, koji su dobili svoju novu ulogu i postali
uključeni u višu razinu suradnje u području obrane i sigurnosti. Obrambeni atašei
sada su važna karika u bilateralnoj suradnji među bilateralnim partnerima članstvom
u međunarodnim organizacijama i organizacijama koje rade u korist suradnje i mjera
izgradnje povjerenja i sigurnosti. Ovaj rad govori o novim pristupima obrambenoj
diplomaciji i naglašava njezinu važnost u izgradnji sigurnog okruženja i načinu
izgradnje povjerenja među partnerskim zemljama. Svrha je ovoga rada prikazati
promjene u području obrambene diplomacije te nove oblike i trendove međunarodne
obrambene politike i ulogu obrambene politike u međunarodnom okruženju u svrhu
izgradnje i postizanja međunarodnog bilateralnog i multilateralnog povjerenja i
sigurnosti.

Ključne riječi
diplomacija, obrambena diplomacija, ataše, uloga obrambene diplomacije