Službeni portal Ministarstva obrane Republike Hrvatske

Aktualno
  • Aktualno, Izdanja
    0

    Strategos, Vol III No 1, lipanj 2019

    Vrgoč D. i Mihaljević M. (2019) Jesmo li svjesni situacije? Terminološka raščlamba naziva situational awareness u vojnome kontekstu Kovačić T. (2019) Nastanak i evolucija doktrine zračno-kopnene bitke Tušek D. i  Cetina I. (2019) Procesi fizikalne […]