Službeni portal Ministarstva obrane Republike Hrvatske

Timsko vodstvo i timski rad u Hrvatskoj ratnoj mornarici – MIO boarding timovi

Mihael Dedo, Robert Fabac, Tomislav Sunko

Ovaj rad bavi se temom timskog rada te primjene teorije timskog vodstva na primjer
timova za presretanje plovila i prekrcaj (Maritime Interdiction Operations Teams
– MIT), u sastavu Hrvatske ratne mornarice. Kroz rad su izložene ključne teme i
problematika teorije timskog vodstva: utjecaj procesa vodstva na procese tima i u
konačnici na performanse, raspodijeljeno vodstvo unutar tima, utjecaj konteksta na
vodstvo i uspjeh. Zatim je istraživanjem boarding timova obrađen njihov ustroj,
procesi vodstva ovakvih timova, procesi koje timovi izvode i način na koji ovakvi
timovi provode svoje zadaće u kontekstu vojne organizacije, Hrvatske ratne mornarice
i Oružanih snaga Republike Hrvatske. Utvrđene su osobitosti timskog vodstva i
procesa tima iz kategorija spoznajnih, motivacijskih, koordinacijskih, emocionalnih.
Utvrđene su i karakteristične aktivnosti tranzicijske faze tima kao i faze akcije, te
osobitosti performansi boarding timova. Iz navedenih spoznaja slijede znanstveni
doprinosi rada, te doprinos za vojno organiziranje kao i širi društveni doprinos.

Ključne riječi
timovi za prekrcaj, vodstvo, model timskog vodstva, ustroj, Hrvatska ratna mornarica,
procedure presretanja plovila