Službeni portal Ministarstva obrane Republike Hrvatske

O Strategosu

U Strategosu se objavljuju izvorni znanstveni radovi, pregledni radovi, stručni radovi i prethodna priopćenja koja tematski pokrivaju širok raspon interdisciplinarnih znanstvenih istraživanja vezanih uz vojnu, obrambenu i sigurnosnu problematiku. Sa zadovoljstvom prihvaćamo članke u kojima se raspravlja o teorijskim pitanjima, radove koji su usmjereni na empirijska istraživanja, kao i one u kojima se obrađuju inovativni metodološki pristupi. Jedan je od glavnih ciljeva časopisa potaknuti znanstveno utemeljenu raspravu o vojnoj, obrambenoj i sigurnosnoj problematici.

U Strategosu se, u prvom redu, objavljuju članci iz sljedećih tematskih područja, premda popis koji slijedi ne treba shvatiti isključivim:

  • analiza područja nacionalne sigurnosti (nacionalna i međunarodna sigurnosno-obrambena pitanja, trendovi i njihov utjecaj na oblikovanje sigurnosnog okruženja, ostale teme koje utječu na nacionalnu sigurnost: održivost, energetska sigurnost i slično)
  • upravljanje obranom (upravljanje organizacijom, upravljanje resursima obrane i upravljanje osobljem)
  • razvoj koncepata, s ciljem prepoznavanja političkih, strateških, ekonomskih, psiholoških, društvenih, operacijskih, tehnoloških i taktičkih elemenata, u funkciji nacionale sigurnosti i razvoja obrambenih sposobnosti.
  • obrambeno planiranje s naglaskom na područje razvoja sposobnosti
  • poticanje inovacija te potpora razvoju i uporabi novih tehnologija
  • vojna transformacija (dugoročni razvoj sposobnosti, vođenje i upravljanje/leadership, organizacijska zrelost i kultura)
  • operativno umijeće (obogaćeno uvidima iz vojne povijesti).

Strategos naročito potiče objavu članaka koji u obradi prethodno spomenutih tematskih područja pristupaju interdisciplinarno. Časopis je prvenstveno namijenjen vojnim stručnjacima koji se bave znanošću ili u svom poslu koriste znanstvene uvide, strategijskim analitičarima, sigurnosnim stručnjacima, znanstvenicima koji se bave istraživanjima relevantnima za vojnu profesiju, obranu i sigurnost, te svima onima koji pokazuju znanstveni interes za vojna, obrambena i sigurnosna pitanja.

Časopis objavljuje radove na engleskom i hrvatskom jeziku, a radi međunarodne vidljivosti preferiramo članke na engleskom. Krajnji rok za predaju rukopisa, za prvi broj, je bio 30. listopada 2016. godine, za koji smo prikupili dostatan broj radova. Prvi broj će biti publiciran okvirno u ožujku 2017, a sada smo u fazi recenzijskih postupaka za izabrane radove.

Izjava o odricanju od odgovornosti

Izdavač i članovi Uredništva nisu odgovorni za pogreške niti posljedice korištenja informacija sadržanih u časopisu Strategos. Izjave i mišljenja iznesena u člancima u časopisu, isključivo su autorski, a ne MORH-a, OS RH niti bilo kojeg ministarstva Vlade RH. Izdavač i članovi Uredništva odriču se odgovornosti u slučaju povrede osoba ili vlasništva proizašlih iz ideja i proizvoda spomenutih u člancima ili oglasima objavljenim u Časopisu.