Službeni portal Ministarstva obrane Republike Hrvatske

Unaprjeđenje cjelovitosti vojno-obrambenih komunikacijskih sustava s pomoću mrežnih pristupnih točaka s naglaskom na zemaljskim radiorelejnim vezama

Tomislav Kravaica

Očigledne promjene na vrlo širokom području informacijsko-komunikacijskih tehnologija
ključni su pokretač ubrzanog razvoja svake sfere ljudskog djelovanja – uključujući i
privatni život. U vojnoj organizaciji ovaj tehnološki napredak prisutan je kroz tzv.
post 2000 koncept umrežene provedbe operacija – koji se u različitim stupnjevima
implementira u vojskama širom svijeta. Nova sučeljavanja na suvremenoj bojišnici
uključuju zahtjeve za sve većim volumenom elektroničkih prometnica, usložnjavanja
sustava koji generiraju, dijele i konzumiraju informacijske sadržaje te prije svega što
bržu dostupnost relevantnih informacija. Utrku za informacijskom superiornošću s
druge strane prate nikad destruktivnije visokosofisticirane prijetnje – od klasičnih
degradacija i fizičkih uništenja, djelovanja hibridnih (obavještajno-borbenih) platformi
besposadnih sustava, do kiberelektromagnetskih aktivnosti napadajno-obrambene
prirode. Nove paradigme višedomenskog ratovanja i očekujući scenariji koje takvi
oblici angažmana donose, od suvremene vojne organizacije traže daljnja normativna
uređenja unutar funkcionalnog područja vezanog uz komunikacijsko-informacijske
sustave. Ona na operativno-strategijskoj razini podrazumijevaju uvođenje adekvatnih
organizacijskih koncepata i doktrina, dok u provedbenom dijelu traže korigiranje
ustaljenih taktika, tehnika i procedura. U takvom operativnom okružju, poseban
izazov donose integrativni napori unutar vojno-obrambenih komunikacijskih sustava
današnjice, pretočeni u jedinstvena cjelovita rješenja. Ključnu umreženost misijskih
sastavnica osiguravaju mrežne pristupne točke. Zbog tog su razloga predmetom od
posebne pozornosti mrežnih dizajnera, i u konceptualnom i u izvedbenom smislu.
Učinkovitost njihova funkcioniranja, ujedno je i ocjena zrelosti vojnog promišljanja,
inventivnosti i inženjerske prakse – koja će u budućim izazovima svakom borbenom
sustavu donositi poraze ili pobjede.

Ključne riječi
taktički komunikacijski sustav kopnenih borbenih snaga, vojno-obrambena mreža
strateške razine, cjelovitost vojno-obrambenih mreža, mrežna pristupna točka,
razmjestivi komunikacijsko-informacijski sustav, MANET mreža, zemaljska
radiorelejna veza, višedomensko ratovanje