Službeni portal Ministarstva obrane Republike Hrvatske

Aktualno
 • Aktualno

  Poziv na objavu članaka

  Molimo sve zainteresirane autore da svoje članke za izdanje časopisa Strategos u 2023. godini  pošalju: za prvo izdanje u godini do 1.ožujka 2023. za drugo izdanje u godini do 15. rujna 2023. godine.

 • Aktualno

  Radna posjeta

  Dana 28.11.2022. akademkinja Mirna Šitum u radnoj posjeti Hrvatskom vojnom učilištu Dr. Franjo Tuđman“. Tijekom posjete djelatnici Hrvatskog vojnog učilišta prezentirali su aktualne aktivnosti u procesu ustrojavanja Sveučilišta obrane i sigurnosti, statusa Centra za obrambene […]

 • Aktualno, Izdanja

  Strategos, Vol VI No 1, listopad 2022

  Utjecaj demografskih režima na upravljanje ljudskim potencijalom u području obrane – Blaž Beretin Constitutional Derogations of Human Rights in a State of Emergency – European Experiences in the COVID-19 Pandemic – Biljana Karovska Andonovska The […]

 • Aktualno

  Strategos, Vol IV No 2, prosinac 2020

  Hrvoje Karna, Darija Jurko, Boško Jerončić-Grba (2020) “Hybrid war(fare)” in the digital media under the national domain of the Republic of Croatia: a systematic review; Dalibor Gernhardt  (2020) Vulnerability assessment of the Croatian cyberspace to […]

 • Aktualno, Izdanja

  Strategos, Vol IV No 1, srpanj 2020

  Mario Brkić, Matej Varga, Marijan Grgić, Nikol Radović i Tomislav Bašić (2020) Model radnog popravka kompasa za 2020. godinu; D. Jonathan White i Douglas Overdeer (2020) Exploiting Ethnicity in Russian Hybrid Threats; Davor Ćutić (2020) […]

 • Aktualno

  Od 2021. Strategos izlazi u dvojezičnom obliku

  Od 01. siječnja 2021. časopis Strategos izlazi u dvojezičnom obliku, odnosno na hrvatskom i engleskom jeziku. Autori koji će dostavljati svoje radove na hrvatskom jeziku trebaju dostaviti i verziju rada na engleskom jeziku (od 01. […]

 • Aktualno, Izdanja

  Strategos, Vol III No 1, lipanj 2019

  Vrgoč D. i Mihaljević M. (2019) Jesmo li svjesni situacije? Terminološka raščlamba naziva situational awareness u vojnome kontekstu Kovačić T. (2019) Nastanak i evolucija doktrine zračno-kopnene bitke Tušek D. i  Cetina I. (2019) Procesi fizikalne […]