Službeni portal Ministarstva obrane Republike Hrvatske

Pravna praznina i/ili nedostatak analize kaznenih djela protiv Oružanih snaga Republike Hrvatske

Ivan Trlin, Dijana Gracin

Kaznena djela protiv Oružanih snaga Republike Hrvatske čine posebnu glavu
Kaznenog zakona, koja je sačinjena od ukupno 23 kaznena djela. Specifičnost ovih
kaznenih djela leži u mogućem krugu počinitelja i uvjetovanim stanju kada se djela
mogu počiniti – ratnom stanju ili stanju neposredne ugroženosti. Ovaj rad analizira
dostupnu literaturu o navedenoj problematici i detaljno analizira trenutno stanje za
navedenu glavu Kaznenog zakona s obzirom na to da navedena tema nije zastupljena
kod autora iz područja kaznenog prava. Mogući razlozi su niska zastupljenost
navedenih kaznenih djela, kao i mali broj podnesenih kaznenih prijava u odnosu prema
kaznenim djelima iz glave 34. Kaznenog zakona. Autori u radu daju usporedni prikaz
kaznenih djela protiv Oružanih snaga Republike Hrvatske na primjeru Slovenije,
Srbije, Mađarske, Njemačke i SAD-a.
Ovaj rad rezultat je želje autorâ za istraživanjem teme i stvaranje osnove za daljnja
istraživanja.