Službeni portal Ministarstva obrane Republike Hrvatske

Strategos, Vol IV No 1, srpanj 2020

  • Mario Brkić, Matej Varga, Marijan Grgić, Nikol Radović i Tomislav Bašić (2020) Model radnog popravka kompasa za 2020. godinu;
  • D. Jonathan White i Douglas Overdeer (2020) Exploiting Ethnicity in Russian Hybrid Threats;
  • Davor Ćutić (2020) Utjecaj pandemije bolesti COVID-19 na stabilnost PESTO programa i financiranje sigurnosno-obrambenog sektora;
  • Jelena Petrović (2020) Konverzija pravokutnih koordinata na granici zona 33T i 34 T referentne mreže MGRS.