Službeni portal Ministarstva obrane Republike Hrvatske

Predstavljanje Leksikona i Strategosa na HVU

Izaslanik potpredsjednika Vlade i ministra obrane RH Dragutin Repinc čestitao je pripadnicima HVU-a na postignućima koja se ostvaruju na Učilištu s naglaskom na provedbi projekta Leksikona koji će biti koristan za osoblje uključeno u izradu strateških dokumenta kao i ostaloj zainteresiranoj publici i budućim korisnicima te na izdavanju drugog broja Strategosa.

Poveznica na stranice MORH-a: https://www.morh.hr/hr/vijesti-najave-i-priopcenja/vijesti/16020-predstavljanje-leksikona-i-strategosa-na-hvu.html