Službeni portal Ministarstva obrane Republike Hrvatske

Prostorna analiza utjecaja geografskih i geoloških čimbenika na provedbu desantne operacije kod Galipolja 1915. godine

Tijekom 1915. godine britansko-francuske snage na poluotoku Galipolju poduzele su vrlo riskantnu desantnu vojnu operaciju čiji je cilj bio omogućiti britansko-francuskoj mornarici ulazak u Mramorno more, zauzeti Carigrad i time prisiliti Osmansko Carstvo na izlazak iz rata. Cilj je ovog rada temeljem prostornih analiza unutar GIS-a prikazati utjecaj vojno-geografskih i geoloških čimbenika na tijek i ishod vojne operacije na poluotoku Galipolju. Zbog nepovoljnog utjecaja zemljišta na dinamiku iskrcavanja, pokret postrojba i brzo formiranje dubine mostobrana te logističku potporu i utvrđivanje na dostignutim crtama, britansko-francuske postrojbe imale su gubitak raspoloživa borbenog potencijala. S druge strane, turske su postrojbe bile na dominantnim i dobro utvrđenim položajima na povoljnoj geološkoj podlozi za utvrđivanje, a zaštitni faktor reljefa i cestovne komunikacije između ključnog zemljišta koje su držale turske snage i dubina turskog teritorija omogućivao je prikriven i brz dolazak i razvoj pričuvnih turskih snaga te brzu i dostatnu logističku potporu.