Službeni portal Ministarstva obrane Republike Hrvatske

Suvremeni oblici ratovanja − pobunjeništvo i protupobunjeničke operacije studija slučaja: Sirijska Arapska Republika

Marija Bortek, Andrija Kozina

Pobunjeništvo i protupobunjeništvo kao suvremeni oblici ratovanja prikazani su u
radu kao dva fenomena koja su zapravo prisutna u svim fazama ljudske civilizacije.
Zbog interesa velikog broja stručnjaka možemo ih smatrati suvremenim fenomenom.
Pobunjeništvo je jedan od oblika izražavanja nezadovoljstva određenom situacijom.
Neki su od čimbenika koji potiču to nezadovoljstvo ekonomska i društvena nejednakost
te kršenje ljudskih prava i sloboda. Nezadovoljstvo može biti toliko jako da potiče
ustanak pobunjenika na rušenje vlasti. Nasuprot tomu nalazi se protupobunjeništvo,
koje obuhvaća sva sredstva suzbijanja pobunjeništva. Provodi se konvencionalnim,
regularnim sredstvima i snagama koje su osposobljene za takvu vrstu borbe. Zbog
kompleksnosti, u radu je za studiju slučaja uzet građanski rat u Sirijskoj Arapskoj
Republici. U radu se objašnjavaju povijesne predispozicije izbijanja sukoba, daljnji
razvoj, interesi pojedinih vanjskih i unutarnjih aktera te su prikazana neka od
mogućih rješenja sirijskog pitanja.