Službeni portal Ministarstva obrane Republike Hrvatske

Izazovi u razmatranjima o eutanaziji kao kaznenom djelu i činu milosrđa

Dijana Gracin, Jadranka Herceg, Žana Kovačić

Ima li čovjek pravo na dostojanstvenu smrt? Ovo pitanje nužno je usmjereno i
prema problemu eutanazije. Postoje različiti pristupi problemu eutanazije: teološki,
sociološki, medicinski i etički pristup. Cilj je ovoga rada dati ponajprije usporedni
prikaz kaznenopravnih aspekata eutanazije. Na temelju proučavanja relevantne
literature, analizom slučaja iz prakse Europskog suda za ljudska prava, korištenjem
poredbene metode, autori objašnjavaju pojmove eutanazije i potpomognutog
samoubojstva te analiziraju problematiku na temelju pravnih rješenja Mađarske,
Francuske, Njemačke, Belgije i Nizozemske. U radu se analizira stanje u Hrvatskoj
de lege lata, koje prepoznaje usmrćenje na zahtjev kao privilegirano ubojstvo dok
aktivna eutanazija nije dopuštena. Autori nakon rasprave kao moguće rješenje de lege
ferenda predlažu donošenje posebnog zakona o eutanaziji.
Ključne riječi
eutanazija, usmrćenje na zahtjev, potpomognuto samoubojstvo, zakonska regulativa,
usporedni prikaz